Het NIEUWE wagenparkbeheer

Het meest duurzame wagenparkbeleid van Nederland!

Naar 100% elektrisch

De meest groene leveranciers

Stimulering van groener reizen

Hoge score op de CO2-prestatieladder

R

Uitbesteding operationeel beheer

R

Continue beoordeling op duurzaamheid van de bedrijfsvoering van leveranciers

R

Hét antwoord op flucturerende brandstofprijzen en stijgende autoprijzen

R

Beleid is altijd up to date

R

Uitwisselen van overtollige leaseauto’s

R

Kostenverlagend

R

CO2 rapportage